top of page
030_30.JPG

Bekkenbodemreëducatie

(pelvische reëducatie)

Bekkenbodem: opbouw en functie

De bekkenbodem bestaat uit verschillende spierlagen die zorgen voor 4 belangrijke functies:

 • Sluitfunctie: het voorkomen van verlies van urine, stoelgang of windjes.

 • Steunfunctie: de organen (blaas, baarmoeder, darm) die het kleine bekken op de juiste plaats houden.

 • Seksuele functie: de seksuele beleving.

 • Stabiliserende functie: ondersteunen van de lage rug om rugklachten te voorkomen.

 

 

 

20220130_135859.jpg

Volwassenen

Onze werking

Bekkenbodemreëducatie, bekkenfysiotherapie en pelvische reëducatie zijn verschillende benamingen die eigenlijk min of meer hetzelfde betekenen. 

Deze kinesitherapeutische behandeling is erop gericht om de bekkenbodemspieren opnieuw juist te leren aanvoelen en te gebruiken.  Deze spiergroep kan te zwak of te sterk zijn of functioneert verkeerd waardoor er problemen kunnen ontstaan op urologisch, gynaecologisch of gastro-enterologisch gebied. 

De bekendste aandoening is ongewenst urineverlies.  Dit kan spontaan ontstaan of na een ingreep in het klein bekken zoals bijvoorbeeld na een prostaatwegname.

In onze therapie gaan we eerst en vooral uitgebreid peilen naar uw klachten.  Daarna leggen we u in mensentaal uit hoe uw lichaam in elkaar zit en waar we bij u aan moeten werken.  We koppelen deze uitleg steeds aan uw probleem.  Inzicht hierin is belangrijk en zorgt voor extra motivatie en volhouden.

Afhankelijk van uw klacht, voeren we een lichamelijk onderzoek.  Hierdoor kunnen we op een correcte manier de kracht en het functioneren van de bekkenbodemspieren beoordelen.  Als dat nodig blijkt, onderzoeken we ook het bekken en de buik.  Ook uw verwachten bekijken we samen.  Op basis van dit alles, kunnen we een aangepaste behandeling voor uw specifiek probleem opstellen.

Indicaties

Als bekkenbodemtherapeut behandelen wij volgende mogelijke klachten:

 • Urologische indicaties:

  • Stress-incontinentie: ongewenst urineverlies tijdens een inspanning (vb. niezen, hoesten, lachen, (trampoline)springen, hurken…)

  • Urge-incontinentie (= overactieve blaas): ongewilde samentrekking van de blaas, wat een plotse, hevige drang om te plassen veroorzaakt en verlies als gevolg kan hebben.

  • Gemengde incontinentie: combinatie van bovenstaande.

  • Gevolgen van prolaps: verzakking van de blaas, baarmoeder, darm (tot graad 2).

  • Dysurie: moeilijk plassen.

  • Foutief plasgedrag: dit kan leiden tot blaasontstekingen.

  • Postoperatieve ingrepen in het klein bekken (pelvis): o.a. prostaatwegname (=prostatectomie), TURP, vervangblaas, hysterectomie, colpopexie…

 • Gastro-intestinale indicaties:

  • Incontinentie voor stoelgang of flatus/windjes.

  • Stoelgangproblemen na chirurgische ingrepen: o.a. LARS, na J-pouch, ilio-anale pouch,…

 • Seksuele problematiek:

  • Vaginisme

  • Genito-pelviene pijnstoornis (= dyspareunie = pijn bij betrekking)

  • Erectiestoornissen: premature ejaculatie

20220125_100533.jpg

Kinderen

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van elk kind. Uitstellen van de zindelijkheid (overdag of ’s nachts) of het verlies van eerder verworven zindelijkheid heeft een grote impact op het kind en het gezin waarin het opgroeit.

Urine-incontinentie bij kinderen is een frequent voorkomend probleem. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het gemiddeld voorkomen van incontinentie overdag varieert van 4 – 9 %.

Ook obstipatie op kinderleeftijd is een zeer frequent voorkomend probleem en zelfs de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening bij kinderen.

Er bestaat een belangrijke overlap tussen urine-incontinentie en stoelgangsincontinentie bij kinderen. Het is dus aan ons om deze beide belangrijke aspecten en de samenhang hiertussen goed te onderzoeken en te bevragen om tot een oplossing van het gestelde probleem te kunnen komen.

 

Bekkenbodemreëducatie bij kinderen kan toegepast worden bij :

 • Kinderen met urineverlies

 • Giechelincontinentie

 • Bedplassers

 • Obstipatie

 • Feces(stoelgang)-incontinetie, veegjes in de broek

 • Recidiverende (steeds terugkerende) urineweginfecties

bottom of page